Arbeidsongeschiktheid - invaliditeit.


Arbeidsongeschiktheid is het onvermogen om arbeid uit te voeren zoals voor het ongeval. De wet stelt dat, om arbeidsongeschikt te zijn, uw verdienvermogen moet afgenomen zijn met 66 %. Het zegt iets over de geleden economische schade.

Invaliditeit
daarentegen zegt iets over de lichamelijke schade. Ook hier werkt men met de toekenning van percentages. Zo kan zich voordoen dat bv. een pianist een vinger mist na een ongeval (5% invaliditeit) maar daardoor 100% arbeidsongeschikt wordt. Een kantoorbediende met een amputatie van het volledige rechterbeen kan 60% invaliditeit hebben maar o.w.v. het zittend beroep arbeidsgeschikt zijn : zijn verdiencapaciteit is immers niet gewijzigd.

Na één jaar ziekte zal uw ziekenfonds u automatisch het statuut van INVALIDITEIT toekennen. Het betekent niet méér, maar ook niet minder, dan dat u langer dan één jaar ziek bent. Het bedrag van uw uitkeringen zal dan ook wijzigen