Aansprakelijk StellenBij wie kunt u aankloppen

Een verkeersongeval waarbij iemand gewond raakt, kan zeer ingrijpend zijn. Dit is uiteraard deels afhankelijk van de aard en ernst van de verwondingen. Er komt van alles op het slachtoffer en zijn naasten af, dat al zonder het schaderegelingproces de verwerking van de schok extra belast. Alleen al daarom is het van belang de zaak bij een rechtshulpverlener neer te leggen. Die onderneemt dan de nodige actie. In verband met eventuele verjaring en bewijsmateriaal kunt u beter niet te lang wachten met de inschakeling van een rechtshulpverlener.

Is het slachtoffer bestuurder van een motorrijtuig?
Dan dient de eigen motorrijtuigverzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte gesteld te worden. Dit is ook van belang voor de slachtoffers die eventueel aan de andere kant zijn gevallen.

Eigen verzekeringen
Voor eventuele uitkeringen uit een ongevallenverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering klopt u bij de desbetreffende verzekeraar aan. Vergeet u niet te denken aan een verzekering die aan de hypotheek gekoppeld is. Daarnaast kan er een verzekering of andere voorziening via de werkgever lopen die recht geeft op een uitkering bij ongeval.

Tegenpartij motorrijtuig
Is de tegenpartij bestuurder van een motorrijtuig? Dan klopt u rechtstreeks aan bij de WAM-verzekeraar van de veroorzaker. Zekerheidshalve kunt u ook de veroorzaker zelf aanschrijven.

Tegenpartij voetganger of fietser
Is de veroorzaker een voetganger of fietser, dan spreekt u die eerst persoonlijk aan. Het is aan hem om zijn particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar (AVP) in te schakelen en aan u of uw rechtshulpverlener op te geven. Anders dan bij een motorrijtuigverzekeraar kan men de AVP-verzekeraar niet rechtstreeks aanspreken. In de toekomst gaat dit voor letselschade in de wet veranderen. 

Er zijn modelbrieven die u kunt gebruiken om een tegenpartij aansprakelijk te stellen. Maar beter doet u er aan om een terzake kundig advocaat te nemen