Advocaat & Tarief


Hoe werkt en rekent een advocaat? Voor een letselschade patiŽnt die een vordering heeft op een verzekeringsmaatschappij en terecht komt bij een advocaat, is het ook belangrijk om te weten hoe deze werkt en op welke manier het tarief wordt opgebouwd. Dit ondanks het feit dat de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij in principe de rekening dient te betalen van de gedupeerde.
Het is gebruikelijk dat zij hierbij twee tarieven toepassen. Een advocaat gaat hierbij uit van twee tarieven. Ten eerste het standaard uurtarief (honorarium) van het advocatenkantoor. Ten tweede een opslag factor over het basis honorarium, gebaseerd op het uitgekeerde bedrag.

Wat is belangrijk?
Dat de advocaat u een uitleg geeft over de manier waarop een declaratie wordt samengesteld. Dat de tegenpartij schriftelijk bevestigt dat zij de aansprakelijkheid aanvaarden. Dat u een advocaat selecteert die gespecialiseerd is in letselschade.

Welke advocaat?
Er zijn in Nederland twee organisaties waarbij letselschade advocaten zich hebben aangesloten en zich verplichten om uitsluitend te werken voor letselschade slachtoffers en geen zaken aan te nemen voor verzekeraars.

1. ASP - Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade.
2. LSA - Vereniging van Letselschade Advocaten. Beide verenigingen zijn er om de belangen van een letselschade slachtoffer te behartigen
Link naar de websites >>> ASP en LSA


Kennismaking
Een letselschade slachtoffer kan contact opnemen met het secretariaat van de verenigingen of een keuze maken op de website om een ASP of LSA advocaat in zijn of haar woonplaats te vinden. In de meeste gevallen is een eerste kennismakingsgesprek kosteloos.

Informatie
De advocaat zal u dan uitleggen wat de normaal te volgen procedure is en ook een uitleg geven van de manier waarop zij declareren en voorschotten voor u in rekening brengen bij de tegenpartij. U kunt uiteraard ook zelf uw ideeŽn ter discussie stellen. Ook kunt u afspraken maken wat de te volgen procedure voor het inschakelen van deskundigen op uw verzoek en/of de tegenpartij. Zij kunnen u dan ook informeren over de te volgen procedure als de tegenpartij onwillig is om een schikking te treffen en er een rechterlijke procedure moet worden gestart.

De declaratie
Een declaratie is wordt opgebouwd op basis van: Honorarium, "verschotten" en BTW. Verschotten zijn door de advocaat gemaakte kosten, zoals kantoorkosten ( porti, telefoon, telefax en kopieŽn). En bij een gerechtelijke procedure bijvoorbeeld; griffierechten, deurwaarderskosten enz. Voor niet te specificeren uitgaven wordt meestal een vast percentage berekend van het honorarium (tussen de 5 en 7 % van het basis honorarium. Ook wordt er een bedrag voor algemene kantoorkosten in rekening gebracht.

Verantwoording kosten
De bestede tijd wordt op basis van vaste eenheden berekend en zijn per kantoor vrijwel gelijk, het gaat hierbij vooral over telefoon gesprekken, brieven maken, en andere kantoor handelingen, onder deze handelingen worden ook, het secretariaat doorberekend volgens een norm tarief.

Het standaard tarief
Het standaard tarief wordt berekend aan de hand van vaste elementen: Basisuurloon, aantal aan de zaak bestede uren en afgesproken factoren. Berekening van het honorarium (voorbeeld): Basis uurloon x het aantal voor u bestede uren x afgesproken factoren. Een gebruikelijk uurloon is tussen de Ä 180, = en Ä 225, = per uur en wordt jaarlijks geÔndexeerd. Dit lijkt een hoog bedrag naar houd u er rekening mee dat hier ook de kantoorkosten in opgenomen zijn( huur, inventaris, personeel enz.)

De advocaat houdt een register bij van de bestede tijd met een onderbouwing van de verrichte werkzaamheden. De bijzondere factoren zijn afhankelijk van de ervaring van de jurist die de zaak behandelt en van de aard van de zaak. Voor ervaren advocaten geldt een factor 1,0. Bij de vordering van de letselschade wordt ook gekeken naar de grootte van het bedrag dat wordt uitgekeerd aan letselschade. Op basis hiervan wordt een vermenigvuldigingsfactor over het basis honorarium gebruikt om dit te berekenen. Dit percentage en het grens bedrag kan per kantoor verschillend zijn en wij hebben hier een gemiddelde voor genomen.

Veroorzaakte en/of toekomstige schade          Uitgekeerd bedrag in Euro (Ä)                Factor

minder dan                                                  5.000                                                 0,7
van                                                             5.000 tot 10.000                                 0,8
van                                                            10.000 tot 20.000                                 0,9
van                                                            20.000 tot 40.000                                 1,0
van                                                            40.000 tot 80.000                                 1,2
van                                                            80.000 tot 160.000                               1,3
van                                                            160.000 tot >                                      1,4
        
Moet zeer specialistische kennis worden toegepast, dan wordt er soms een factor van 1,5. toegepast. Het laatste zal alleen worden toegepast na overleg met de cliŽnt.

Resultaatstarief hieronder wordt een tarief verstaan die afwijkt van het bovenstaande en is gebaseerd op de kans van slagen. Daarbij wordt dan een minimumtarief afgesproken en/of een maximumtarief en is afhankelijk van vooraf bepaalde uitkomsten. Dit zijn dan bijzondere afspraken tussen advocaat en cliŽnt. De basis blijft dat deze kosten kunnen worden doorbelast aan de  aansprakelijke partij. De laatste afspraak komt in de buurt van de verboden  "no cure no pay".

Declaratie en betaling
Een advocaat declareert maandelijks direct aan de aansprakelijke partij en stuurt een kopie aan zijn/haar cliŽnt.

Aansprakelijkheid
Iedere advocaat heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor fouten van de advocaat en/of de medewerkers van het advocaten kantoor, u kunt altijd een kopie van de voorwaarden vragen. U dient er rekening mee te houden dat de advocaat uitsluit dat het advocaten kantoor het verschil betaald tussen de door u gelede schade en het door de verzekering betaalde schade naar aanleiding van deze fouten.

TIP
Maak zelf ook uw huiswerk en controleer wat uw advocaat doet, zorg ervoor dat u kopieŽn krijgt, we zijn allemaal mensen en heb horen fluisteren dat advocaten soms ook een menselijk trekje hebben.
Dit zijn geruchten en is nog niet door officiŽle bronnen bevestigd