Gratis second opinieDe wetgever heeft in artikel 162 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat:

Vraag in uw eigenbelang een GRATIS second opinie bij een van onze advocaten.

1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Dat lijkt duidelijke taal. Ware het niet dat in lid 3 bepaald is dat het ongeval "aan de dader kan worden toegerekend".

U begrijpt dat dit aanleiding kan geven tot discussie over de schuldvraag. Stel dat uw tegenpartij beweert dat zijn verzekerde een klapband kreeg vlak voordat hij/zij u aanreed, dan is het geen aan de dader toe te rekenen ongeval, een klapband is immers overmacht. Letselschade is een moeilijke materie waar veel kennis voor nodig is, als uw belangenbehartiger niet over de juiste kwalificaties beschikt dan zit u aan het eind van de rit aan de verkeerde kant van de eindstreep. Vraag daarom een GRATIS second opinie aan. Het is uw zaak en misschien nodig voor de rest van uw leven.