Hoe lang duurt het?


Termijn
De zaak eindigt door het tekenen over en weer van een definitieve 'vaststellingsovereenkomst'. Bij minderjarige kinderen moet de kantonrechter nog toestemming geven.

Niet zelden gaat er tijd verloren door de werklast bij de rechtshulpverlener aan beide kanten. Reacties blijven dan te lang uit. U kunt in elk geval uw eigen rechtshulpverlener vragen waarom het zo lang duurt en verzoeken de tegenpartij tot vlottere reacties aan te sporen.

Om de schaderegelingpraktijk een handje te helpen zijn er door het Nationaal Platform Personenschade richtlijnen uitgevaardigd voor de snelheid van behandeling. Ook verzekeraars hebben afspraken gemaakt voor behandelingstermijnen.

De belangrijkste termijnen zijn:
Soort aktie Termijn Wie
Verzekeraar neemt zelf contact op met slachtoffer of rechtshulpverlener Binnen 2 weken na schademelding WA-verzekeraar
Verzekeraar neemt standpunt in over aansprakelijkheid (eventueel meldt hij dat hij nog geen standpunt kan innemen en waarom) Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 26 weken na aansprakelijkstelling WA-verzekeraar
Bij herstel van het letsel binnen 3 maanden: verzekeraar doet voorstel voor definitieve schaderegeling Binnen 2 weken na bericht van herstel WA-verzekeraar
Letsel niet hersteld na 3 maanden: bij het bereiken van een medische eindtoestand wordt voorstel gedaan voor definitieve schaderegeling Binnen 6 weken na bericht van consolidatie Rechtshulpverlener
U mag zowel uw rechtshulpverlener als de WA-verzekeraar van de tegenpartij aan deze termijnen houden.