Huishoudelijke hulp


Het kan zijn dat u door het ongevalsletsel niet meer (alle) huishoudelijke werkzaamheden kunt verrichten, die u vr het ongeval wel deed. U kunt hiervoor een hulp in de huishouding zoeken bijvoorbeeld een kennis of familielid.

Ook kunt u een hulp zoeken via de thuiszorg. Eerst moet dan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie opstellen van de benodigde hulp. Kijk voor het CIZ bij u inde buurt op de website.

Vervolgens kunt u kiezen tussen hulp in natura (via de Thuiszorg) of een PGB (Persoons Gebonden Budget). U betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is in het algemeen lager dan het uurtarief dat u een particuliere hulp betaalt.

Als slachtoffer heeft u de plicht uw schade zoveel mogelijk te beperken. In beginsel zijn de kosten van de huishoudelijke hulp verhaalbaar. Het moet duidelijk zijn dat de hulp nodig is doordat u vanwege het ongevalsletsel de noodzakelijke werkzaamheden zelf niet meer kan verrichten, die u vr het ongeval wel deed. Bovendien moeten de kosten (uurloon en aantal uren) voor de hulp redelijk zijn. Wilt u deze kosten verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij? Neem hierover dan zo snel mogelijk contact op met deze maatschappij. Er zijn aanbevelingen van het NPP voor de hoogte van de vergoeding.