Kosten bij erkenning van aansprakelijkheid


Bij erkenning aansprakelijkheid door wederpartij / verzekeringsmaatschappij dient deze de (buitengerechtelijke) kosten van rechtsbijstand te voldoen ongeacht door wie de het verhaal van letselschade wordt behandelen.

Indien de aansprakelijkheid niet wordt erkend door de wederpartij (verzekeringsmaatschappij) of er geen overeenstemming ontstaat over de schade, dan zal er bij grotere schades in beginsel een advocaat ingeschakeld dienen te worden . De kosten van de procedure worden niet vergoed.

Dubbele redelijkheidstoets:

Indien de aansprakelijkheid erkend wordt en een regeling tot stand komt, dan is het vergoeden van de buitengerechtelijke kosten niet afhankelijk van de behandelaar. De kosten worden door de verzekeringsmaatschappij vergoed op basis van de dubbele redelijkheidstoets.

De dubbele redelijkheidstoets houdt in:

Is het redelijk dat in het onderhavige geval een advocaat is ingeschakeld? en staan de kosten in een redelijke verhouding tot de schade?

No cure no pay / betalend:

Afhankelijk van de behandelaar kan ook "no cure no pay" worden afgesproken tussen cliŽnt en behandelaar, behoudens in het geval dat de behandeling geschied door advocaten.

No cure no Pay:

No cure no pay is in feite bij erkenning van de aansprakelijkheid door de wederpartij niet nodig (zie het voorafgaande). Het kan echter wel, indien de behandelaar daaraan wenst mee te werken. Advocaten mogen echter niet op basis van No cure no Pay werken.

Betalend:
Als de aansprakelijkheid niet is erkend dan dient het honorarium (griffierechten enz.) van de Rechtsbijstandverleners betaald te worden door de cliŽnt op basis van het voor de advocaat / letselschadekantoor gebruikelijke wijze. Advocaten kunnen eventueel op basis van gefinancierde rechtsbijstand werken.

Vraag steeds bij de rechtsbijstandverlener na op welke wijze honorarium wordt vastgesteld en is opgebouwd en kom zulks goed overeen.