Loonschade arbeid ongeschikte werknemersZiekte kan in veel gevallen arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben.

Voor zowel de werknemer als de werkgever kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Door het steeds meer terugtrekken van de overheid, waardoor haar verplichtingen met betrekking tot het sociale zekering stelsel steeds meer afneemt, komen steeds meer verantwoordelijkheden bij de werkgever te liggen.

Op grond van (collectieve) arbeidsovereenkomsten zijn veel werkgevers verplicht om het loon van de arbeidsongeschikte werknemer voor 100% door te betalen. Op basis van wettelijke bepalingen bestaat voor werkgevers sedert 1 januari 2004 de loondoorbetalingverplichting gedurende minimaal twee jaar, maximaal 170%.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer kan deze schade aanzienlijk oplopen.

Loonschade verhalen

Loonschade kan worden verhaald voor werkgevers die het loon van werknemers als gevolg van arbeidsongeschiktheid na een verkeersongeval of medische fout dienen door te betalen.

Als de arbeidsongeschiktheid van een werknemer is veroorzaakt door de schuld van een derde, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval, is het mogelijk, op grond van artikel 6:107a van het Burgerlijk Wetboek, het nettoloon dat doorbetaald dient te worden te verhalen op de veroorzaker of diens verzekeraar.