Schadeverzekering inzittenden (SVI)

De schadeverzekering inzittenden is een schadeverzekering. Dat wil zeggen dat de werkelijk geleden schade wordt vergoed. De vaststelling van die schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de aansprakelijkheidsverzekering.

Het verschil zit in het feit dat de schadeverzekering inzittenden uitkeert ongeacht de schuldvraag. Dus ook de schuldige bestuurder krijgt op grond van de schadeverzekering inzittenden zijn schade vergoed.

Sommige schadeverzekering inzittenden kennen wel beperkingen. Niet alle polissen dekken smartengeld. Raadpleeg uw eigen verzekeraar bij vragen over de dekking.