Terzake kundig advocaat/belangenbehartiger


Hoe weet u of u een ter zake kundig belangenbehartiger heeft ?

Het belangrijkste is uw eigen 'gevoel' hierover:

- krijgt u alle informatie ? met uitleg zodat u niet hoeft te raden wat al die medische en juridische termen voor u
  betekenen?
- reageert hij/zij wel adequaat op vragen van u en van de tegenpartij ?
- moet u een 'tig' aantal malen bellen om hem/haar aan de telefoon te krijgen ?
- is hij/zij altijd in vergadering als u belt ?
- heeft u al een bezoek gebracht aan een keurend neuroloog of neuropsycholoog, heeft u al een AMA
  keuringspercentage ?
- stuurt hij/zij u aan bij onderzoeken, of moet u alles zelf regelen ?
- is het al meer dan 3 maanden geleden dat u iets gehoord heeft ?

Als u op 2 of meer vragen met "ja" hebt geantwoord zou u eens moeten nadenken over een second opinie.