Verjaring bij letselschade


De rechtszekerheid voor personen is niet gebaat bij onverwachte rechtsvorderingen van zeg vijftien jaar geleden.

De functionele kant van de zaak is, dat men niet al die jaren de nota's zal hebben bewaard. Er moet dus een zeker tijdsverloop gesteld worden waar binnen men de rechtsvordering tot schadevergoeding kan indienen. 

Relatieve verjaring   5 jaar
Absolute verjaring    20 jaar
Verjaring letsel        5 jaar

Het kan zijn dat de zaak is verjaard of dreigt te verjaren. Dat kan indien het slachtoffer pas na geruime tijd de stap naar de advocaat durft te nemen. De verjaringstermijn is vijf jaar. De termijn begint volgend op de dag waarop het slachtoffers bekend is geworden met de schade en de veroorzaker. Voorbeeld: op 19 augustus 2000 rijdt a onrechtmatig tegen b aan. B onderneemt niets om zijn letselschade of andere hieruit voortvloeiende schade te melden aan de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker, dan is de verjaring reeds op 19 augustus 2005 aangevangen.