Voorschotten en/of rente


Voorschotten

De afwikkeling van uw schade kan vaak lange tijd in beslag nemen. Dat komt omdat het bij personenschade veelal niet mogelijk om onmiddellijk de - uiteindelijke - schade vast te stellen. Het verloop van het genezingsproces moet worden afgewacht evenals de invloed van het (blijvende) letsel op uw functioneren. In de tussentijd moet u vaak allerlei kosten betalen als gevolg van het ongeval. U moet bijvoorbeeld reiskosten maken om een arts te bezoeken en wellicht heeft u huishoudelijk hulp nodig of wordt uw salaris niet volledig doorbetaald.

Deze 'tussentijdse' schade wordt - mits de aansprakelijkheid vast staat - in vorm van voorschotten vergoed door de verzekeraar. Het gaat dan vooral om een vergoeding van kosten die u op korte termijn moet maken. Maar ook kan sprake zijn van al geleden inkomensschade of inkomensschade die binnen korte tijd zal ontstaan.

Kortom: de voorschotten hebben als doel uw financiŽle positie gelijk te houden aan de positie zonder ongeval en te voorkomen dat u allerlei kosten voor moet schieten. Er mogen dus geen onnodige extra problemen ontstaan die te maken hebben met uw financiŽle positie.
De voorschotten worden doorgaans in de vorm van afgeronde bedragen beschikbaar gesteld. Op de uiteindelijke schadevaststelling worden de voorschotten uiteraard in mindering gebracht.


Tenslotte dienen voorschotten ook om de omvang van de wettelijke rente te beperken die de aansprakelijke verzekeraar aan u moet vergoeden.