Wat doet een advocaat?

Een advocaat kan u bijstaan en adviseren. De advocaat zal de verzekeraar namens u aansprakelijk stellen voor uw geleden schade. Bestaat met de verzekeraar onenigheid over de schuldvraag? Dan kan de advocaat voor u deze juridische discussie voeren.

Werkwijze


Uw advocaat helpt u om uw schade vergoed te krijgen. Maar hij kan ook met de verzekeraar overleggen over de inschakeling van (onafhankelijke) deskundigen. Tevens is uw advocaat aanwezig bij de gesprekken met de verzekeraar. Meestal lukt het om de zaak zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Lukt dit echter niet, dan kan de advocaat voor u een procedure bij de rechtbank beginnen.

Specialist


Letselschade en aansprakelijkheid zijn zeer specifieke rechtsgebieden. Niet iedere advocaat is daarin gespecialiseerd. Gespecialiseerde advocaten zijn verenigd in verschillende organisaties:

- LSA (vereniging voor letselschadeadvocaten)

Dit is een beroepsvereniging voor advocaten die aan strenge eisen moeten voldoen om als lid te worden toegelaten. Ze hebben een zware extra opleiding gevolgd en moeten hun kennis op peil houden door het volgen van cursussen. Tevens zijn ze verplicht om een groot deel van hun praktijk te besteden aan letselschadezaken. Het lidmaatschap staat open voor advocaten die alleen voor slachtoffers optreden en voor advocaten die werken voor verzekeraars. Het doel van de LSA is de kwaliteit van de schaderegeling te verbeteren en de kennis te vergroten.

- WAA (werkgroep artsen-advocaten)
Dit is een vereniging waar zowel artsen als advocaten lid van kunnen zijn. Deze advocaten treden alleen op voor slachtoffers en niet voor verzekeraars. De advocaat-leden moeten ook lid zijn van de LSA en voldoen daardoor aan dezelfde kwaliteitseisen en opleidingsniveau.

- ASP (vereniging van advocaten voor slachtoffers van personenschade)
Het doel van de vereniging is de juridische positie van slachtoffers te versterken. Deze advocaten treden dan ook alleen op voor slachtoffers. De leden moeten voldoen aan de toelatingseisen van de LSA en voldoen daardoor aan dezelfde kwaliteitseisen en opleidingsniveau.

Kosten

De advocaat zal normaal gesproken zijn of haar werkzaamheden in rekening brengen op basis van een (vast) uurtarief. Als de aansprakelijkheid is erkend, zal de verzekeraar de (redelijke) advocaatkosten vergoeden. De meeste advocaten verstrekken ook juridische hulp op basis van (door de overheid) gefinancierde rechtsbijstand. De toekenning hiervan is afhankelijk van uw inkomen. U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd. Meer informatie over de gefinancierde rechtsbijstand en uw eigen bijdrage vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
Voor informatie over de kosten kunt u terecht bij uw advocaat. Andere betalingsvormen zoals
no-cure-no-pay staan op ditmoment ter discussie.

VOLG ONS OP: