Zelfstandig ondernemer


Wanneer u als zelfstandig ondernemer letsel heeft opgelopen als gevolg van een aanrijding, is het belangrijk dat u zorgt voor het 'medisch vastleggen' van het letsel. In tegenstelling tot een werknemer in loondienst wordt u niet medisch gevolgd door een bedrijfsarts. Het is daarom raadzaam bij klachten de huisarts zo snel mogelijk na het ongeval te bezoeken. Die kan u ook doorverwijzen naar een specialist of therapeut als dat nodig is.

Heeft u een vervanger nodig, die u helpt bij uw bedrijfsuitoefening? Soms zijn er mogelijkheden via de brancheorganisatie.

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen heeft afgesloten, meldt u zich daar dan zo snel mogelijk. Daarna ontvangt u een uitnodiging voor een medisch onderzoek.
De rechtspersoon (de onderneming) kan overigens geen schade verhalen op de tegenpartij. Dat kan alleen de ondernemer als 'natuurlijk persoon'.

Voor het verhalen van schade van een zelfstandige komt veel kijken. Schakel hiervoor een rechtshulpverlener in.