Zelfstandige: inkomsten en hulp


Inkomsten
Bent u als zelfstandig ondernemer betrokken geweest bij een ongeval en is daarbij letselschade ontstaan? Dan kan dat grote consequenties voor u hebben.

Wanneer uw letsel snel is genezen, valt de schade vaak wel te overzien. Mogelijk kunnen sommige werkzaamheden een tijdje stilliggen, zonder dat u daardoor inkomsten misloopt.
Wanneer dit niet (meer) mogelijk is, kunt u iemand anders inschakelen om uw werkzaamheden tijdelijk over te nemen. Eventuele kosten hiervan of gemis aan inkomsten kunt u verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Schakel deze dan in een vroeg stadium in.

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is per 1 juli 2004 afgeschaft. Maar deze geldt nog wel voor zelfstandigen die vr die datum ziek zijn geworden. Zij komen, na de wachttijd van een jaar, nog voor een Waz-uitkering in aanmerking. Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bedrijfswaarneming
Er zijn diverse brancheorganisaties die vervanging verzorgen ten behoeve van hun leden. Bent u lid van een brancheorganisatie? Neem dan hiermee contact op en vraag naar de mogelijkheden, de kosten en de overige voorwaarden. Vaak, maar niet altijd, zijn de kosten hiervan verhaalbaar op de tegenpartij. Overleg dit met uw rechtshulpverlener.