Verzekering van de tegenpartijDe Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

ook wel bekend als de WAM, bepaalt dat gemotoriseerde verkeersdeelnemers verplicht WA-verzekerd moeten zijn. Dit geldt voor auto's, vrachtwagens, motoren, bromfietsen en andere motorrijtuigen. Hiermee kan de schade betaald worden die zij aan een ander veroorzaken.

Maar voordat de schade wordt vergoed, bekijkt de WA-verzekeraar of dat motorrijtuig inderdaad aansprakelijk is. De WAM regelt verder dat iemand die schade lijdt door toedoen van een motorrijtuig, zich rechtstreeks kan wenden tot de WA-verzekeraar van de veroorzaker. Hierdoor is het slachtoffer niet afhankelijk van de goede wil of de financiŽle mogelijkheden van de veroorzaker zelf.

De WAM regelt ook het bestaan van het Waarborgfonds Motorverkeer. Als niet bekend is wie de veroorzaker is, of als de veroorzaker toch niet verzekerd is, dan neemt het Waarborgfonds Motorverkeer de kwestie in behandeling. 

Het Waarborgfonds doet dan hetzelfde als de WA-verzekeraar van die onbekende of onverzekerde auto zou doen. Eerst kijkt het Waarborgfonds of er inderdaad een motorrijtuig bij betrokken was, of het motorrijtuig inderdaad aansprakelijk was, en dan pas wordt de schade van het slachtoffer vergoed. Het Waarborgfonds kan de schade weer verhalen op de veroorzaker van het ongeval of de eigenaar van de auto, Šls die bekend zijn.