Medische Tuchtcollege


Met aandacht hebben wij kennis genomen van een uitspraak van het Medische Tuchtcollege van 15 december 2005 over het optreden van de medisch adviseur van Londen Verzekeringen, drs. Reinders in een letselschade zaak.

De Medisch adviseur is (evenals de medisch adviseur van Stad Rotterdam thans Fortis ASR) berucht door zijn zienswijze over whiplash en zijn persoonlijke mening over whiplashpatiŽnten. De opvattingen van genoemde medisch adviseur zijn reden tot veel verdriet en boosheid bij ons whiplasher's. Het gevolg van het handelen van deze adviseur zijn vertraging bij de afwikkeling van de schade en zijn in veel gevallen aanleiding tot rechtzaken tegen London Verzekeringen.

Het Medisch Tuchtcollege heeft gelukkig deze adviseur een halt toegeroepen door te oordelen:
"Het Tuchtcollege vond dat de patiŽnte terecht klaagde over deze arts. Hij heeft in zijn advies niet alleen zijn mening gegeven over de gezondheidstoestand van patiŽnte, maar hij heeft zijn advies doorspekt met opmerkingen van algemene aard en strekking over de diagnose whiplash en de behandeling daarvan".
Volgens het Tuchtcollege heeft de adviseur van London Verzekeringen in strijd gehandeld met de beroepscode voor geneeskundige adviseurs.
Uiteraard is de medisch adviseur van London in hoger beroep gegaan.