Intrekken van toestemming


U kunt ten allen tijde uw verleende toestemming intrekken.

U kunt bijvoorbeeld van mening zijn dat een bepaalde behandeling niet meer in verhouding staat tot de pijn of de last die dit veroorzaakt. De hulpverlener dient een dergelijke beslissing te respecteren. Uw toestemming is immers in principe altijd een voorwaarde voor behandeling, de hulpverlener heeft geen behandelingsrecht.

Als u aan de hulpverlener meedeelt uw toestemming in te trekken, is het van belang eventuele alternatieven bespreken en dat de hulpverlener u wijst op de mogelijke consequenties van dit besluit. Als u helemaal niet meer behandeld wilt worden, kan de hulpverlener de behandelrelatie beŽindigen. Hij kan dan immers niets meer voor u betekenen.

Het toestemmingsvereiste houdt in dat u slechts toestemming tot behandeling hoeft te geven aan een hulpverlener die u vertrouwt en/of u zelf hebt uitgekozen. Dit is het recht op vrije keuze van hulpverlener.