Recht om niet te weten


Als u uitdrukkelijk aangeeft dat u bepaalde informatie niet wilt hebben, moet de hulpverlener dit respecteren.

Maar als dit ernstig nadeel voor uzelf of anderen oplevert, bijvoorbeeld een aanzienlijk, risico van overdracht van een besmettelijke ziekte of de invloed van bepaalde medicijnen op de rijvaardigheid, dan moet de hulpverlener u wel informeren.