Recht op aanvulling, correctie en afscherming


U kunt hiermee bereiken dat een volledig of juist beeld van uw persoon of uw gezondheidstoestand in het dossier wordt geschetst. Het gaat dan om een afwijkende of aanvullende zienswijze van uzelf of van een andere hulpverlener. De hulpverlener mag de inhoud van die verklaring of de redelijkheid van het verzoek niet beoordelen. Opname van zo'n aanvulling kan dus niet worden geweigerd. Met andere woorden de hulpverlener is verplicht de verklaring in het dossier op te nemen, ook als hij het met de inhoud van de verklaring niet eens is.

U kunt de hulpverlener verzoeken feitelijke onjuistheden te corrigeren. Met feitelijke onjuistheden worden bijvoorbeeld bedoeld een foute vermelding van adresgegevens of onjuiste gegevens over onderzoeken en behandelingen in het verleden.

Ook kunt u de hulpverlener verzoeken bepaalde gegevens, die feitelijk onjuist zijn of niet ter zake doen, af te schermen. Door deze gegevens af schermen kunt bereiken dat waarnemers, opvolgers of andere hulpverleners, die inzage in het dossier hebben, de informatie niet te zien krijgen.

De hulpverlener moet binnen vier weken na het indienen van het verzoek tot correctie of afscherming gemotiveerd aangeven of en in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Honoreert hij het verzoek, dan moet hij de correctie zo spoedig mogelijk in het dossier aanbrengen.