Recht op behandeling


Het recht op behandeling houdt in dat u zich deskundig moet kunnen laten helpen.

Dit lijkt op het eerste gezicht vanzelfsprekend. Maar in de praktijk krijgt u wellicht te maken met wachtlijsten in zorginstellingen en geldgebrek bij de zorgverzekeraar of het ziekenhuis.

Hulpverleners hebben de plicht om goede zorg te verlenen. Maar u kunt een arts of hulpverlener bijvoorbeeld niet dwingen om u te behandelen, als die behandeling volgens hem weinig zin heeft.