Recht op inzage en afschrift


U heeft recht op inzage in uw dossier.

Op deze hoofdregel bestaat één uitzondering: geen inzage in (een deel) van het dossier wordt verleend als dat in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander noodzakelijk is. Daarbij geldt dat het belang bescherming van de privacy van de ander zwaarder moet wegen dan het belang dat u heeft op inzage in uw dossier.