Therapeutische exceptie


Als de hulpverlener denkt dat bepaalde informatie ernstig nadeel voor u oplevert, bijvoorbeeld de kans op een su´cide, dan mag hij die informatie tijdelijk achterhouden.

Dat mag hij alleen in uitzonderlijke gevallen doen en pas na overleg met een collega. Zodra u de informatie wel aankunt, moet de hulpverlener u die alsnog geven.