Toestemmingsvereiste


Medische onderzoeken of behandelingen mogen pas van start gaan als u daar toestemming voor geeft.
U beslist dus altijd zelf of u behandeld wordt, op welke manier en door wie. U hoeft niet per se schriftelijk toestemming te geven. Het kan ook mondeling.

Wanneer u toestemming geeft voor een medische behandeling, wil dat niet zeggen dat u toestemming geeft voor alle handelingen. In beginsel is telkens voor iedere handeling uw uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende toestemming nodig.


In de praktijk is het niet mogelijk dat de hulpverlener voor iedere (be-)handeling toestemming vraagt. Vandaar dat toestemming soms verondersteld wordt.
Dit is bijvoorbeeld het geval indien er sprake is van een noodsituatie, of van een bewusteloze patiŽnt. Ook bij routinehandelingen zal meestal de toestemming worden verondersteld. Soms kan uit het gedrag van de patiŽnt de toestemming worden afgeleid. Wanneer u uw arm uitsteekt, zal de verpleegkundige ervan uitgaan dat er geprikt mag worden.