Vernietigingsrecht


U heeft het recht een deel van uw dossier te laten vernietigen.

Ook heeft u het recht om het gehele dossier te laten vernietigen. Bijvoorbeeld omdat u de gegevens te vertrouwelijk of te belastend vindt. Een andere reden kan zijn dat u niet wilt dat een aandoening uit het verleden u blijft achtervolgen, doordat die nog steeds in uw dossier staat vermeld. De hulpverlener moet binnen drie maanden aan uw verzoek voldoen.

De hulpverlener kan vernietiging weigeren. Hierbij kunt u denken aan informatie die zo belangrijk is voor de behandeling dat door vernietiging daarvan de hulpverlener u niet goed meer kan behandelen.