Uw medisch dossier.


Vanaf de eerste zorgentoediening door professionele hulpverleners, zullen alle bevindingen neergeschreven worden in een medisch dossier. Dit document bevat zowat alle belangrijke gegevens om te bepalen wat de lichamelijke letsels en de daaruit voortvloeiende schadevergoedingen zullen zijn.

Sinds 18/03/1993 bestaat in BelgiŽ voor de patiŽnt een inzagerecht, een corrigeerrecht en een kennisrecht voor het uitwisselen van gegevens. Het dossier is evenwel eigendom van het ziekenhuis of de behandelende arts.
Gegevens uit het dossier mogen door derden enkel ingekeken worden met uw voorafgaande toestemming, meestal onder de vorm van een schriftelijke machtiging. Deze regel geldt niet voor ouders en wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige kinderen.

Na een ongeval krijgt u met verschillende artsen te maken : zij die u behandelen, maar ook de artsen die werden aangesteld om de schade, voortvloeiend uit de letsels, vast te stellen : dit kan een adviserend geneesheer zijn van uw ziekenfonds, de arbeidsongevallen-verzekering, de ongevallenverzekering, of, bij betwistingen, een onafhankelijke wetsdokter. Het is evident dat de verzekeraar van de tegenpartij medische gegevens enkel kan opvragen via een arts.

Het is zeker zinvol u te laten bijstaan door een deskundige welke er voor u kan op toezien dat al uw rechten gegarandeerd worden. De polis rechtsbijstand kan de kosten die dit met zich meebrengt, helpen dragen. Het is af te raden om zelf stappen te ondernemen. Meestal beschikt u over onvoldoende kennis en vaardigheden om uw weg te vinden in de administratieve en juridische procedures. Bovendien bent u emotioneel vaak te dicht betrokken om uw zaak te behartigen. Dikwijls verloopt hierdoor de zakelijke afhandeling net trager dan oorspronkelijk uw bedoeling was.