Gevaarlijke medische termen


Medische Vaktermen

In rapportages van verzekeringsartsen over whiplash staan vaak medische vaktermen. Wie niet weet wat die termen betekenen kan ze opzoeken in een medisch zakwoordenboek, of er overheen lezen in de hoop dat vanzelf duidelijk wordt wat er is bedoeld.

Maar pas op: sommige vaktermen wijzen erop dat de verzekeringsarts je klachten niet serieus neemt en je een aansteller vindt. Als deze medische termen in een rapportage over je staan, betekent dat meestal dat je niet arbeidsongeschikt wordt bevonden in de zin van de wet, en dat je geen uitkering zult krijgen. Het is dus belangrijk om op zulke gevaarlijke vaktermen te letten, en te weten wat ze betekenen. Zodra je een ervan hoort of leest moet een alarmbel gaan rinkelen.
Het is dan de hoogste tijd om met tegenargumenten te komen en te proberen de verzekeringsarts op andere gedachten te brengen. Dat kan je doen door medische informatie van je huisarts of specialist aan te leveren, te vertellen hoe je dagelijks leven eruitziet, of door je bedrijfsarts te vragen in actie te komen. Maar als het goed is heeft je belangenbehartiger al aan de bel getrokken, zo niet dan zou een second opinie wel eens zinvol kunnen zijn. Het geef geen positief beeld van de 'ter zake kundige'.


Discrepantie
Discrepantie wil zeggen: verschil. Als verzekeringsartsen schrijven dat er bij iemand sprake is van discrepantie tussen ervaren klachten en medische bevindingen betekent dat, dat ze geen lichamelijke oorzaak voor bepaalde klachten kunnen vinden. Vaak kijken ze niet verder en vragen zich dus niet af h het komt dat iemand zulke klachten heeft. Ze nemen stilzwijgend aan dat de oorzaak van de klachten niet medisch is en dus niet meetelt bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheid.

Somatisering
Met somatisering of somatisatie wordt bedoeld dat iemand de neiging heeft bepaalde symptomen ten onrechte aan een lichamelijke aandoening toe te schrijven en daarvoor medische hulp te zoeken. Iemand die somatiseert heeft dus klachten waarvoor op het eerste gezicht geen aanwijsbare oorzaak bestaat en loopt daarvoor bij artsen de deur plat. Artsen hebben daar een hekel aan. Ze zullen al gauw zeggen dat iemand klaagt over klachten die er niet zijn. Daarbij vergeten ze vaak dat het natuurlijk ook mogelijk is dat er wel een lichamelijke oorzaak is maar dat de medische stand nog niet zo ver is dat ze die kan vinden. Dat zou op zich geen probleem moeten zijn, omdat het bij een WAO-beoordeling tot nu toe in de eerste plaats moet gaan om de gevolgen van ziekte, en niet om de oorzaak. Maar in de praktijk worden die gevolgen helaas, ook door de rechter, vaak als 'niet bewezen' beschouwd wanneer er geen duidelijke oorzaak is aangetoond.

Karakter- of persoonlijkheidsstructuur
Een verzekeringsarts die gelooft dat er geen medische oorzaken zijn voor iemands klachten, neemt soms aan dat die klachten voortkomen uit iemands karakterstructuur of persoonlijkheidsstructuur. Deze arts denkt dan dat je door je karakter of persoonlijkheid je werk bijvoorbeeld niet aan kunt, en dat je daardoor - en niet door een medische oorzaak - klachten krijgt. Dus zou je in juridische zin niet arbeidsongeschikt zijn. Ook hier lijkt het erop dat verzekerings-artsen, door de druk om zoveel mogelijk mensen uit de WAO te weren, bewust zoeken naar argumenten om geen arbeids-ongeschiktheid te hoeven vast-stellen, in plaats van op een neutrale en zorgvuldige wijze medisch onderzoek te doen.

Neurastheen syndroom
Nog zo'n gevaarlijke term is neurastheen syndroom. Dit is een toestand die veel lijkt op 'overspannen zijn'. Op zichzelf kan overspannenheid heel goed reden zijn om arbeidsongeschiktheid op medisch aantoonbare gronden vast te stellen. Verzekeringsartsen gebruiken de term neurastheen syndroom echter in toenemende mate voor 'een zenuwachtige karakter- of persoonlijkheid-structuur', die niet leidt tot arbeidsongeschiktheid in de zin van de wet. Pas dus op als je deze term tegenkomt in een rapportage. Er is dan een verzekeringsarts aan het werk die niet verder kijkt en die denkt aan deze term genoeg te hebben om je uitkeringsaanvraag af te wijzen.