Nuttige adressen Belgie


Ongeval

Politierechtbank (in verband met het opvragen van proces verbaal's)
Zie telefoongids onder rubriek :
Ministerie van Justitie

VZW Verkeersslachtoffers

Ontmijnersstraat 87 bus 2
8370 Blankenberge
Tel.: 050/41.67.72
www.vzw-verkeersslachtoffers.be


Gewond

FOD Sociale Zekerheid
Zwarte Lievevrouwenstraat 3C
1040 BRUSSEL
Tel. 02/509 81 25
http://socialezekerheid.fgov.be

VZW voor WhiplashpatiŽnten
contactadres : Postbus 80, 2910 ESSEN
(schriftelijke informatie)

Trefpunt Zelfhulp VZW
(info over bestaande zelfhulpgroepen)
E. Van Evensstraat 2C
3000 LEUVEN
Tel. 016/23 65 07
www.zelfhulp.be

C.A.R.A.
Centrum voor Aanpassing aan het Rijden van gehandicapte Automobilisten
(Centraal Bureau)
Haachtsesteenweg 1405
1130 BRUSSEL
02/244 15 52
www.bivv.be

Directie Inschrijving Voertuigen
Wetstraat 155
1040 BRUSSEL
02/286 45 00

Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
Sterrenkundelaan 28-31
1210 BRUSSEL
Tel. 02/225 84 28
www.vlafo.be

Fonds voor Arbeidsongevallen
Troonstraat 100
1050 BRUSSEL
Tel. 02/506 84 34
http://www.fao.fgov.be/

Rijksdienst Kinderbijslag Werknemers
Trierstraat 70
1040 BRUSSEL
Tel. 02/237 21 11
http://www.rkw.fgov.be


Centra voor Slachtofferhulp


Provincie Antwerpen
--Antwerpen (2020) : M. Sabbelaan 57 - Tel. 03/247 88 30
--Herentals (2200) : St. Jansstraat 17 - Tel. 014/23 02 42
--Willebroek (2830) : G. Gezellestraat 54 - Tel. 03/886 28 10

Provincie Brabant
--Brussel (1000) : Groot Eiland 84 - Tel. 02/514.40.25
--Leuven (3000) : Lepelstraat 9 - Tel. 016/27.04.00

Provincie Limburg
--Hasselt (3500) : St. Hubertusplein 2 - Tel. 011/28.46.49
--Tongeren (3700) : Wijngaardstraat 7 - Tel. 012/23.07.82

Provincie Oost-Vlaanderen
--Dendermonde (9200) : Kerkplein 30 - Tel. 052/25.99.50
--Gent (9000) : Visserij 153 - Tel. 09/223.66.55
--Ronse (9600) : Ponettestraat 87 - Tel. 055/20.83.32

Provincie West-Vlaanderen
--Brugge (8000) : Garenmarkt 3 - Tel. 050/47.10.47
--Ieper (8900) : H. Cartonstraat 10 - Tel. 057/20.51.86
--Kortrijk (8500) : Groeningestraat 28 - Tel. 056/21.06.10

De overkoepelende organisatie is :

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Afdeling slachtofferhulp
Diksmuidelaan 50 - 2600 Berchem
Tel. 03/366.15.40
www.caw.be

Centrum Traumaverwerking en Psychotherapie
Van Leentstraat 40
2140 BORGERHOUT
Tel. 03/235 91 13

Federatie van centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Voor een centrum in uw buurt : Tel. 09/233 50 99
www.fdgg.be

Ambulante Centra voor Algemeen Welzijnswerk
Voor een centrum in uw buurt kan u terecht bij Steunpunt Algemeen Welzijnswerk :
Tel. 03/366 15 40

COMA Vereniging BelgiŽ

Brouwerijstraat 32
9940 Evergem
Tel. 09/253.05.56
www.vzwcoma.be

Tele-onthaal : nummer 106
Telefonische hulpdienst waar u 24 u / 24 u iemand vindt die bereid is naar u te luisteren, en met u te delen in pijn, verdriet, angst of eenzaamheid.


Overlijden

Rijksdienst voor Pensioenen, werknemers en zelfstandigen
Zuidertoren 5
1060 BRUSSEL
Tel. 02/529 30 02
www.onprvp.fgov.be/onprvp2004

FOD FinanciŽn
(ambtenaren)
Administratie der pensioenen
Kruidtuinlaan 50
1010 BRUSSEL
Tel. 02/210.36.11

Koninklijke Federatie Belgische Notarissen
Bergstraat 30 - 32
1000 BRUSSEL
Tel. 02/505 08 61
Enkel maandag : 10u - 12u en 14u - 16u
www.notaris.be

Centraal Register Testamenten
Tel. 02/505 08 11
Tussen 08.00 en 17.15 uur
Vrijdag tot 16.30 uur

Ouders van een overleden baby
Secretariaat
VZW Met Lege Handen
Rustoordlaan 4
3010 Kessel-Lo
Tel. 016/26 00 55
www.metlegehanden.be

OVOK - Ouders van een Overleden Kind
Chris Majoor
Turnhoutseweg 14, 2340 Beerse
Tel+Fax 014 / 62 46 65
E-mail:
info@ovok.be
www.ovok.be

Stichting Achter de Regenboog - Rouwverlies bij jongeren
www.achterderegenboog.nl

VOOK - Nederlandse vereniging voor ouders van een overleden kind
www.vook.nl

Compassionate Friends - Amerikaanse vereniging voor ouders van een overleden kind
www.compassionatefriends.com

Crematoria en crematie (uitgezonderd openbare)

www.crematorium.be
Worldwide candle lighting Vlaanderen
Website van het World Candle Lighting initiatief dat nu ook een organisatie in Vlaanderen kent. Doel van dit initiatief is om
jaarlijks op de tweede zondag van december om 19.00u wereldwijd een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis van alle overleden kinderen.
www.wclvlaanderen.be

Begrafenis
www.uitvaartraad.be

Thematische links
www.rouw.nl
www.verliesverwerking.nl
www.gedenkboek.nl/rouw
www.uitvaart.com/kind_en_dood


Persoonlijke initiatieven

home.hccnet.nl/r.wils
Persoonlijke website van Annita van Rumpt, moeder van Jeroen met zeer veel gedichten.

users.pandora.be/ovok

www.memoriamsite.nl
Gedichtenwebsite van Bianca Frankemolle-Reugebrink met veel gedichten over dood en veel links naar websites van ouders die een kind verloren hebben.


Diensten voor nabestaanden

Nederlandse Vereniging Weduwen en Weduwnaars
Centraal Bureau : Dedrie Frans
Ichtegemstraat 144
8680 Koekelare
Tel. 051/58 08 85
fransdedrie@telenet.be

Jonge weduwen en weduwnaars (-50 jaar):
users.telenet.be/jwwwvl

Zelfhulpgroep nabestaanden Overledenen door zelfdoding
CAW
Esplanade 10E1
9300 Aalst
Tel. 053/41 40 20

Consulentenbureau
J. De Bomstraat
2018 ANTWERPEN
03/237 76 60
Nabestaanden na zelfdoding
Werkgroep Verder
02/361 21 28
www.werkgroepverder.be

Vereniging voor vormingswerk weduwen
Nationaal secretariaat
Vestingsstraat 69 bus 3
8310 ASSEBROEK - BRUGGE
Tel. 050/37.04.58 (vrijdagnamiddag gesloten)
Rouwbegeleiding voor jongeren
"vzw Achter de Regenboog"
Tel. 014/72.53.61
users.pandora.be/achterderegenboog

Rouwzorg vlaanderen
Monique Dujardin
P. Vekemansstraat 5
2660 Hoboken
Tel.: 03/827 96 38

Centra morele dienstverlening

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stalingradlaan 18 -20
1000 Brussel
02/242.36.02
Brabant
Brusselsestraat 78
3000 Leuven
Tel. 016/23 56 35
Antwerpen
Van Putlei 52
2018 Antwerpen
03/259.10.80
Limburg
A. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt
011/21.06.54
Oost-Vlaanderen
Coupure rechts 4
9000 Gent
09/233.52.26

Zuidstraat 13
9600 Ronse
055/21.49.69
West-Vlaanderen
Jeruzalemstraat 51
8000 Brugge
050/33.59.75
Algemene site :
www.uvv.be


MateriŽle schade


Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
Liefdadigheidsstraat 33 bus 1
1210 BRUSSEL
Tel. 02/287 18 11
Fax. 02/287.18.00
www.fcga-gmwf.be

Gerechtshof
(bekomen van adressen van advocaten bekend met verkeersongevallen)
Zie telefoongids rubriek
Ministerie van Justitie


Allerlei

Ziekenfondsen
-Christelijke ziekenfondsen :
www.cm.be
-Neutraal ziekenfonds Vlaanderen :
www.vnz.be
-Socialistisch ziekenfonds :
www.socmut.be
-Liberaal ziekenfonds :
www.lmpa.be
-Onafhankelijk ziekenfonds :
www.mloz.be
-Onafhankelijk ziekenfonds Vlaanderen :
www.voz.be
-Onderlinge ziekenkas :
www.ozcm.be
-Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering :
www.caami-hziv.fgov.be

Verenigingen en zelfhulpgroepen
www.zelfhulp.be
Ingedeeld per probleem met buitenlandse links.
Inhoud o.a. Verenigingen voor nabestaanden, Weduwen en Weduwnaars, overledenen door zelfdoding, vormingswerk weduwen, vriendenkring voor weduwen en weduwnaars, voor jonge weduwen (-50j) met kinderen.
Zelfhulpgroepen voor ouders van verongelukte kinderen, overleden kinderen (OVOK), een overleden baby of vermoorde kinderen.