Revalidatie.Wanneer er belangrijke restletsels overblijven zal de behandelend geneesheer, samen met het slachtoffer, overeenkomen een revalidatieprogramma te volgen. Dit kan gebeuren onder de vorm van een opname in revalidatiecentrum of ambulant (dus zonder overnachting in het revalidatiecentrum). Ook hier dient weer een aangifte te gebeuren aan de respectievelijke verzekeraars.

De aard van het revalidatieprogramma hangt af van de letsels : zo kunnen hoofdletsels leiden tot spraakproblemen of geheugenproblemen, een halsletsel kan leiden tot verlamming van de ledematen, een amputatie kan plaatsgevonden hebbe.

Naast het medisch herstel dient er zeker ook aandacht te gaan het sociaal herstel. Dit omvat niet alleen de professionele re-integratie van het slachtoffer in zijn vroegere werkomgeving : ook in zijn gezin zal het slachtoffer nieuwe rollen moeten vervullen.

In de erkende revalidatiecentra zal een team van minstens een revalidatiearts, maatschappelijk werker, kinesitherapeut, ergotherapeut en een orthopedagoog of psycholoog klaarstaan om alle problemen behorende tot hun specifieke werkdomein samen met u te bespreken en een trainingsprogramma op te maken.

Hoelang een revalidatieperiode duurt is moeilijk te zeggen : niet alleen de ernst van het letsel maar ook uw algehele gezondheidstoestand is een belangrijke factor.
Gezien de lange duur van de behandeling willen we ook hier opmerken dat de kosten voor prothesen, rolstoelen e.d. soms geheel of gedeeltelijk ten laste zijn van de verzekeraar zodat u hiermee voor uw eigen budget rekening dient te houden.

De kosten voor de revalidatie omvatten meestal fysiotherapie, verpleegkundige en medische zorgen, eventueel opnamekosten, vervoerskosten, de kosten voor prothesen, toestellen, de kosten voor herscholing en wedertewerkstelling, de uitkeringen voor loonverlies.

De vergoedingen worden verspreid over verschillende voorzieningen, afhankelijk van de aard van het ongeval : ziekenfonds, arbeidsongevallenverzekering, werkloosheidskas, Vlaams Fonds Sociale Integratie van Personen met een Handicap,...