Rijongeschiktheid BelgieDe reglementering inzake rijgeschiktheid legt de verantwoordelijkheid grotendeels bij de patiŽnt. De arts dient echter de patiŽnt te informeren of zijn rijgeschiktheid te bepalen.

Indien u geconfronteerd wordt met een belangrijke blijvende of langdurige beperking van motorische, mentale, psychische en/of zintuiglijke mogelijkheden die een gevaar zouden kunnen betekenen voor het besturen van om het even welk gemotoriseerd voertuig, dan dient uw rijbewijs ingeleverd te worden op het gemeentehuis binnen de vier dagen na het ontstaan van de beperkingen.

Meestal wordt deze formaliteit vergeten in de verwarrende toestand direct na het ongeval. Nochtans maakt men zich dan schuldig aan een overtreding die bestraft kan worden met 15 dagen tot zes maand gevangenisstraf en een fikse geldboete.

Het rijbewijs kan terug bekomen worden nadat de houder met goed gevolg een medisch onderzoek heeft ondergaan. De behandelende arts kan een rijgeschiktheidsattest ondertekenen dat door de wetgever speciaal ontworpen werd.

Bij ernstige letsels is een doorverwijzing naar "C.A.R.A." zinvol. Deze instelling werd opgericht om personen te testen op hun rijgeschiktheid, maar heeft ook een belangrijke adviserende functie inzake aanpassingen aan wagens, financiŽle tegemoetkomingen e.d. Het onderzoek zelf is gratis. De examens kosten evenveel als de gewone rijexamens.

Indien u geschikt bent, zal dit achteraf meegedeeld worden. Uw behandelend geneesheer zal dan het meegeleverde attest "Rijgeschiktheid" kunnen invullen.
U dient eveneens uw verzekeraar op de hoogte te brengen van uw lichamelijke letsels en evt. een rijgeschiktheidsattest voor te leggen. U doet dit best ALTIJD aangetekend, zodat latere betwistingen rond kennisgeving uitgesloten zijn. Deze kennisgeving mag nooit leiden tot een verhoging van de bonus-malusregeling. Eventuele uitgevoerde aanpassingen aan de wagen dienen eveneens aan de verzekeraar gemeld te worden.

Indien u een belangrijke beperking heeft en u beschikt niet over een rijgeschiktheidsattest, dan riskeert u bij een (volgend) ongeval naast de opgelegde boete ook nog een eis om terugbetaling van de door de verzekering vergoede onkosten.