Burgers Schaderegelingbureau te Rotterdam

Op een van onze whiplash inlopen kwam familie X met een vraag over de juridische afhandeling van hun 'zaak'. Gelukkig had men het dossier mee genomen zodat ter plaatse gekeken kon worden. Wat bleek nu, er was een eerder ongeval gebeurd waarop Burgers Schaderegelingbureau geen enkele actie had ondernomen, zelfs niet op aan dringen van de WA verzekeraar van de tegenpartij. Verder vraagt de WA verzekeraar van de tegenpartij begin september om informatie over de eerste drie maanden van 2003.

Burgers Schaderegelingbureau reageert hierop eind september met het stellen van een termijn waarin de zaak "in der minne" moet zijn geregeld zoniet dan zal Burgers Schaderegelingbureau rechtsmaatregelen nemen.
De WA verzekeraar van de tegenpartij stuurt eind oktober een uitgebreid medisch advies aan Burgers Schaderegelingbureau, met het verzoek de ontbrekende medische stukken te overleggen. Half november wordt door de WA verzekeraar van de tegenpartij per brief aangedrongen op overleggen van de ontbrekende stukken.

Half december komt Burgers Schaderegelingbureau, na kennelijk telefonisch overleg met de WA verzekeraar van de tegenpartij, met een schikkingsvoorstel. Echter tussen juli en december is er geen enkel overleg geweest tussen Burgers Schaderegelingbureau en de familie X. Verder kondigt Burgers Schaderegelingbureau in dezelfde brief maar even aan dat de helft van het schikkingsbedrag voor Burgers Schaderegelingbureau is.

Na overleg met de familie X heeft het Whiplash Informatiecentrum Europa een andere advocaat gevonden voor de familie. Alleen weigerde Burgers Schaderegelingbureau het dossier af te geven en dreigt Burgers de familie X met incassoprocedures. Gelukkig heeft de advocaat de zaak goed in de hand en gaat hij ook onderzoeken of de claim van het eerste ongeval, die inmiddels verjaard is, op Burgers verhaald kan worden.