Hoeveel ?


De bepaling van de hoogte van het smartengeld gebeurt aan de hand van 'vergelijkbare letsels' en situaties. Hierbij spelen factoren als de leeftijd, de beperkingen, het aantal operaties, de hobby's, arbeids(on)geschiktheid voor (het eigen) beroep, toekomstige consequenties een rol.

Omdat de smartengeldvergoeding voor een aanzienlijk gedeelte wordt bepaald door de ondersteunende medische stukken en onderhandelingvaardigheden, is het raadzaam u hierin altijd te laten bijstaan.

Omdat smartengeld een schadepost is dient u als eisende partij de aard en de ernst van de klachten aan te tonen. Hierbij spelen 'objectieve' en 'subjectieve' factoren een rol. Door medische inlichtingen bij arts/specialisten in te winnen kan het letsel worden vastgelegd. Het is daarom dan ook belangrijk dat u bij klachten dit meldt aan de huisarts en daar waar nodig onder behandeling wordt gesteld. Dit geldt zowel voor lichamelijk als psychisch letsel!

Uw persoonlijke factoren, de wijze waarop u de klachten beleefd, zijn subjectief. Deze belevingsfactoren zijn moeilijk aantoonbaar. Handvatten kunnen bijvoorbeeld worden gevonden in karakterstructuur, cultuurgebonden elementen, persoonlijke omstandigheden (hobby's/bezigheden) en life-events. Dit maakt de subjectieve klachten niet tot feit maar heeft een verklarende werking die de gevoelens aannemelijk (kan) maken.