Studenten met een Whiplash


Wat is een whiplash?
Een whiplash is een 'zweepslag' in de nek als gevolg van een snelle beweging van het hoofd ten opzicht van de romp in voorwaartse en/ of achterwaartse richting. Oorzaak is in bijna alle gevallen een kop-staartbotsing met de auto. Per jaar komen er in Nederland 35.000 whiplashpatiŽnten bij. 80% van de whiplashpatiŽnten is binnen 2 jaar klachtenvrij. De overige 20% zal naar alle waarschijnlijkheid altijd klachten houden. De meest voorkomende klachten bij een whiplash zijn: hoofdpijn, pijn in de nek, misselijkheid, duizeligheid, erge vermoeidheid, weinig energie, geheugen- en concentratiestoornissen. Uitval van lichaamsfuncties kan bij een whiplash ook voorkomen.

Gevolgen voor de studie
Iedere student is anders en iedere whiplashpatiŽnt is anders. Het onderstaande is dus niet zonder meer van toepassing op iedere willekeurige whiplashpatiŽnt.

Mogelijke problemen bij het studeren:
Concentreren: Veel whiplashpatiŽnten hebben concentratiestoornissen. Dit is een op zichzelf staande klacht, maar kan ook voortkomen uit de voortdurende pijn.
Leren: de concentratie is (ook) hier een probleem. De leeshouding verergert de pijn en is moeilijk vol te houden: studieboeken zijn vaak (letterlijk) zwaar.
Schrijven: schrijven is pijnlijk vanwege de gespannen houding. Werken achter de computer is minder belastend: deze houding is langer vol te houden.
Samenwerken: medestudenten verwachten dat je een evenredig aandeel levert aan een project binnen de gestelde tijd. Dit is niet altijd haalbaar, want het is niet te voorspellen wanneer je aanwezig kunt zijn en of je dan voldoende kunt presteren.

Voorbeeld:

Bij colleges is het moeilijk om tegelijk te luisteren en aantekeningen te maken (concentratie en houding). De informatieverwerking is traag: hoofd- en bijzaken zijn moeilijk te onderscheiden, waardoor je de stof moeilijk opneemt.
Mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn het gebruiken van een memorecorder om het college op te nemen of aantekeningen overnemen van medestudenten. De docent kan de sheets vooraf op papier uitdelen, dit kan dienen als hulpmiddel om de stof te kunnen volgen. Belangrijk is ook een goede tafel en stoel zodat je niet dubbelgevouwen in de collegebanken hoeft te zitten. Een kluisje op school zodat je niet de hele dag je boeken hoeft te dragen.

Het decanaat
Het decanaat is het eerste aanspreekpunt voor de student met een functiebeperking. Het is aan te raden dat de student voor aanvang van de studie een intakegesprek met de decaan voert. De decaan kan dan informatie geven over allerlei (financiŽle) regelingen, adviseren over een aangepast studieprogramma en ondersteunen bij aanvragen voor (financiŽle) regelingen.

FinanciŽle regelingen
Voor een student met een functiebeperking zijn meerdere financiŽle regelingen mogelijk, bijvoorbeeld:
De student kan een extra jaar studiefinanciering aanvragen bij de Informatie Beheer Groep in geval van ernstige studievertraging.
De student kan zich beroepen op de Wajong (WAO voor jong gehandicapten) en de wet REA (ReÔntegratie arbeidsgehandicapten). Met de wet REA kunnen eventuele noodzakelijke aanpassingen worden vergoed.
De student kan via de decaan bij de instelling "erkende studievertraging" aanvragen. Dit wordt beoordeeld door de Commissie
FinanciŽle Ondersteuning voor Studenten (FOS). De student krijgt dan maandelijks eenzelfde bedrag uitgekeerd van de onderwijsinstelling.

Contactpersoon
Een contactpersoon is er voor de student. Dit kan bijvoorbeeld een docent van de opleiding zijn die op de hoogte is van het studieprogramma. Taken van de contactpersoon kunnen zijn: de student steunen bij het informeren van de docenten en medestudenten over de functiebeperking en de student helpen bij het regelen van voorzieningen op de opleiding.

Mogelijke aanpassingen

Aanpassing                                                                  Reden
- extra boekenpakket/kluisje                                           - dragen verergert de pijn
- gesproken boeken (op cassettes)                                   - leeshouding verergert de pijn: concentratieproblemen
- memorecorder/sheets                                                   - opnemen van hoorcolleges, (schrijven is vervelend)
- laptop                                                                        - makkelijker en langer vol te houden dan schrijven
- absentieregeling                                                          - energie is onvoorspelbaar
- vertraagd studieprogramma                                           - beperkte energie
- rustruimte met bed                                                      - even rusten/ even opladen
- langere stageperiode                                                    - stagedagen zijn te lang, dus moeilijk vol te houden
- thuiswerken                                                                - eigen tijd indelen, eigen tempo bepalen
- extra tijd bij tentamens                                                - concentratieproblemen, eigen tempo
- aangepaste tafel/ stoel                                                 - betere houding
- studiemaatje (bijvoorbeeld voor 1 studiepunt)                  - kopiŽren van aantekeningen
- korte lessen                                                                 - concentreren is vermoeiend
- rustige en vaste werkplek                                              - lawaai is vermoeiend
- presentaties voor een kleine i.p.v. een grote groep           - concentratieproblemen; te veel zintuiglijke prikkels


Meer informatie
Handicap + Studie:
www.handicap-studie.nl