Vlak na de klap!

Wanneer er bij een verkeersongeval gekwetsten of doden zijn, moeten steeds de hulpdiensten verwittigd worden. Meestal zal de opgeroepen ziekenwagen de politie of rijkswacht contacteren.

Ook wanneer de tegenpartij de feiten niet wil erkennen of zijn aansprakelijkheid betwist, kan het nuttig zijn om politie of rijkswacht erbij te betrekken, zodat de nodige vaststellingen kunnen gedaan worden.
De betrokken partijen worden meteen ondervraagd en verklaringen van getuigen genoteerd.
Hiervan wordt een proces verbaal opgesteld dat aan het Parket wordt doorgestuurd. Dit proces verbaal zal later van groot belang zijn om eventuele aansprakelijkheid aan te tonen en dus schadevergoedingen te kunnen vragen aan de tegenpartij die aansprakelijk wordt bevonden. Zonder proces verbaal zal u zelf als slachtoffer alle bewijsvoering moeten aanbrengen.
Bij een vluchtmisdrijf laat u best ook een proces verbaal opstellen, bij voorkeur in de gemeente van de plaats van aanrijding.
Een kopie van zo'n proces verbaal is opvraagbaar bij de politierechtbank.


                    
Vul ook steeds het "Europees Aanrijdingsformulier" in, dus ook wanneer politie of rijkswacht ter
              plaatse kwamen. Zij doen immers geen
              aangifte bij uw verzekeraar die dat formulier echt nodig heeft voor een vlotte directe regeling. 

Politie of rijkswacht zorgen ook voor het regelen van het verkeer en het wegtakelen van de voertuigen indien de betrokkenen niet meer ter plaatse zijn. Bij onderlinge regeling moeten de betrokken partijen zelf voor de wagen zorgen.

Houd rekening met de stallingskosten in de garage.
De politie brengt bij ernstige verkeersongevallen vaak de familie op de hoogte. Zij moeten daarbij een aantal feiten doornemen, die voor de familie van een zwaar gewond of overleden slachtoffer van een ongeval dikwijls pijnlijk zijn.