Bezoek aan de arbeidsdeskundige


Als de verzekeringsarts heeft vastgesteld dat u beperkingen heeft, maar dat er wel mogelijkheden zijn om te werken, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Als de arts vindt dat u helemaal niet meer kan werken vindt dit gesprek niet plaats. U wordt dan volledig arbeidsongeschikt verklaard.

De arbeidsdeskundige kijkt welke functies u theoretisch gezien uw beperkingen nog wel zou kunnen vervullen. Het verschil tussen hetgeen u nog zou kunnen verdienen en hetgeen u vroeger verdiende, bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.
Als u met gangbare arbeid nog in staat bent om bijvoorbeeld de helft van uw oude inkomen te verdienen, bent u 50% arbeidsongeschikt.