Bezoek aan de verzekeringsarts


De verzekeringsarts bekijkt uw medische situatie en uw belastbaarheid.

De arts stelt dus vast wat uw gezondheidsklachten en uw mogelijkheden tot werken zijn. Dat doet hij aan de hand van een zogenaamde functionele mogelijkhedenlijst.

Op deze lijst staan zes beoordelingspunten:
persoonlijk functioneren,
sociaal functioneren,
aanpassing aan fysieke omgevingseisen (de werkplek),
dynamische handelingen (bewegen),
statische houdingen en
werktijden.

De verzekeringsarts beoordeelt ook of uw gezondheidssituatie stabiel is of dat er nog kans is op herstel.