De WIA


Als u door ziekte of handicap niet meer kunt werken, betaalt uw werkgever uw loon twee jaar lang door. Daarna beoordeelt het UWV of u in aanmerking komt voor een uitkering op basis van de Wet WIA (werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De WIA is bedoeld voor werknemers. U komt in aanmerking voor een uitkering wanneer u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard.

De WIA kent twee soorten regelingen.
Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten krijgen te maken met de regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)

Gedeeltelijk arbeidsgeschikte vallen onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikte (WGA)

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) voert de WIA-keuringen uit.

Als uw werkgever u ziek heeft gemeld bij het UWV ontvangt u na één jaar en acht maanden van ziekte een aanvraagformulier voor de WIA