Per 1 juli mogen bijstandsgerechtigden dertien weken in het buitenland verblijven


Vanaf 1 juli 2008 mogen bijstandsgerechtigden die niet hoeven te solliciteren en ook geen scholing hoeven te volgen, dertien weken per jaar in het buitenland verblijven zonder dat zij hun bijstandsuitkering verliezen. Deze wet is op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot stand gekomen.

Gepensioneerden met een aanvullende bijstand mogen 26 weken per jaar in het buitenland verblijven. Nu is dat 13 weken. Voorheen mocht een bijstandsgerechtigde jonger dan 57,5 die niet hoefde te solliciteren en geen scholing hoefde te volgen maximaal vier weken per jaar in het buitenland verblijven terwijl iemand ouder dan 57,5 met deze ontheffingen, dertien weken naar het buitenland mocht.
De rechter veroordeelde dit onderscheid naar leeftijd. Met deze wetswijziging neemt het kabinet het onderscheid weg door alle bijstandsgerechtigden tot 65 jaar die om wat voor reden dan ook vrijgesteld zijn van scholings- en sollicitatieplicht, een maximum van dertien weken per jaar verblijf in het buitenland toe te staan.

Voor bijstandsgerechtigden die wl moeten solliciteren of scholing moeten volgen, verandert er niets. Zij mogen maximaal vier weken per jaar met behoud van bijstand buiten Nederland verblijven. Bij zeer dringende redenen kan hiervan worden afgeweken.