Wat doet een bedrijfsarts


Een bedrijfsarts is een arts die zich na de opleiding tot arts heeft gespecialiseerd in gezondheid en werk. Bedrijfsartsen werken zelfstandig of via een arbodienst. In grote bedrijven houdt de bedrijfsarts soms in het bedrijf spreekuur.

Een bedrijfsarts mag aan de werkgever doorgeven welke mogelijkheden en beperkingen iemand heeft en hoe en wanneer werkhervatting kan worden verwacht. Andere gegevens mogen alleen na toestemming van de werknemer worden doorgegeven.

De bedrijfsarts werkt nauw samen met andere behandelaars zoals arbo-verpleegkundigen, arbeidshygiŽnisten en arbeids- en organisatiepsychologen.

Welke ziektes en aandoeningen behandelt hij/zij?
Een bedrijfsarts zet zich in voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden, het opsporen van beroepsziekten, het voorkomen van klachten en verzuim en de begeleiding van werknemers met klachten.

In principe is een bedrijfsarts altijd betrokken bij aandoeningen of problemen waarvoor men langer dan een paar dagen thuis blijft of waar men hinder van ondervindt bij het werk. Een werknemer kan met alle klachten of problemen bij de bedrijfsarts terecht. Daarnaast kan de bedrijfsarts slechte arbeidsomstandigheden signaleren en aankaarten bij de werkgever.

Ook bij vragen over bijzondere risico's bij zwangerschap, de gevolgen van een chronische aandoening of een handicap, kan de bedrijfsarts advies geven. Huisartsen en bedrijfsartsen kunnen met elkaar overleggen na toestemming van de werknemer.

Welke behandelingen geeft hij/zij?
Een bedrijfsarts doet lichamelijk onderzoek en begeleidt en adviseert werknemers bij alle mogelijke problemen. Sinds 1 januari 2004 kan de bedrijfsarts werknemers met gezondheidsklachten doorverwijzen naar andere deskundigen, zoals de huisarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of oefentherapeut. Bijvoorbeeld voor nadere diagnose en/of verdere behandeling. De kosten hiervan worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar of de AWBZ.

Wanneer en hoe komt men bij deze behandelaar terecht?
Als iemand zich ziek heeft gemeld bij de werkgever, geeft deze de melding door aan de arbodienst. Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten, krijgt men uiterlijk na zes weken een uitnodiging voor het spreekuur.

Een werknemer kan altijd een afspraak maken met de bedrijfsarts. Een arbeidsomstandig-hedenspreekuur is een verplicht onderdeel van de bedrijfsgezondheidszorg. Een werknemer kan daar terecht met vragen over bijvoorbeeld de inrichting van uw werkplek, over werkdruk of gezondheidsklachten.