Wat doet een osteopaat


De naam osteopathie doet vermoeden dat wij ons alleen maar bezig houden met de botten, maar niets is minder waar. Osteopathie heeft als basisgedachte dat het lichaam een ondeelbare eenheid vormt en dus ook als eenheid functioneert. Anders gezegd: elk deel van het lichaam heeft een relatie met elk ander deel van het lichaam en heeft daardoor ook invloed op elk ander deel van het lichaam. Die invloed kan in positieve en negatieve zin zijn.

De negatieve be´nvloeding van organen of orgaansystemen onderling veroorzaakt klachten zoals bijvoorbeeld pijn , vermoeidheid enz.

Belangrijk is te beseffen dat de oorzaak dus niet daar ligt waar men de klacht ervaart. De oorzaak kan een orgaan zijn die een ander orgaan be´nvloedt, die vervolgens op zijn beurt de symptomen veroorzaakt. De osteopaat gaat op zoek naar het orgaan die aan de bron staat van het probleem en behandelt deze.

Bewegen is alles
Bij osteopathie draait alles om beweging. Elk orgaan in het lichaam heeft een bewegelijkheid ten opzichte zijn omgeving (zijn "buur" organen), en een beweging van zichzelf. Die beweging en bewegelijkheid heeft hij nodig om gezond te blijven en om goed te functioneren. Als een orgaan "gefixeerd" raakt gaat hij klachten veroorzaken en andere organen storen in hun functie. De klachten die ontstaan hangen dus af van wat een orgaan eigenlijk zou moeten doen en de gevolgen die het heeft als een orgaan dit slechter gaat doen.

Een voorbeeld:
Een van de functies van de lever is het produceren van gal. Gal is belangrijk voor het verteren van voedsel. Als de lever "gefixeerd" raakt produceert hij minder gal, waardoor de vertering slechter verloopt. Dit slecht verteerde voedsel vormt een extra belasting voor de darmen waardoor deze gefixeerd raken en b.v. rugpijn veroorzaken. Zo kunnen er problemen ontstaan op het gebied van de energiehuishouding, met vermoeidheid tot gevolg, of stoornissen in de natuurlijke afweer wat o.a. chronische ontstekingen tot gevolg kan hebben.

Om dit te behandelen hoef je alleen de bewegelijkheid van die organen te herstellen en dat is precies wat een osteopaat doet. Met organen wordt hier overigens niet alleen buik-, borst- en bekkenorganen bedoeld, maar ook het hele bewegingsapparaat en de dynamiek van de schedel. De therapie bestaat uit technieken die met de hand worden uitgevoerd. De organen worden bij wijze van spreken "gemobiliseerd".