Welke instanties te verwittigen of in te schakelen ?


Een ongeval brengt naast evt. letsels ook heel wat administratieve rompslomp met zich mee.
Vooraleer deze in de wegwijzer verder uit te leggen, geven wij hier al enkele belangrijke tips mee :
Verwittig nog dezelfde dag uw verzekeringstussenpersoon of uw verzekeringsmaatschappij. Overhandig hem een degelijk ingevuld aanrijdingsformulier.
Stuur liefst binnen de 48 uur een attest van arbeidsongeschiktheid naar uw ziekenfonds.
Verwittig ook uw werkgever, zeker als het een arbeidsongeval betreft, of de instelling die uw werkloosheidsvergoeding uitbetaalt.

Ongeval in het buitenland
Verwittig de bijstandsverlener van uw ziekenfonds of vakantieverzekering. Deze regelt de praktische formaliteiten in verband met ziekenhuiskosten, medische en paramedische verzorging en eventuele repatriŽring (terugkeer naar het thuisland).
Zorg ervoor dat u ter plaatse beschikt over de desbetreffende telefoonnummers.
Interessant om weten is dat uw autoverzekering ook geldig is in de landen, vermeld op de 'groene kaart'. Ook uw gezinsverzekering biedt waarborgen in het vakantieland.